Velkommen

Velkommen til Egedal Kommunes Kunstforening

Kunstforeningen blev stiftet i 2007 med det formål at fremme interessen for kunst blandt sine medlemmer (centralt som decentralt) gennem afholdelse af udstillinger – herunder kunst, tekstiler, glas, skulpturer m.m. på kommunens tre rådhuse.

Siden 2007 er det blevet til adskillige udstillinger, og kunstforeningen er vokset støt i medlemstal siden da. Medlemsskaren er bred, og består af medarbejdere fra såvel centrale som decentrale enheder.

Kunstforeningen står desuden for at arrangere oplevelser med kunstneristisk indhold. Dette omfatter eksempelvis museumsbesøg, ferniseringer og workshops, og har til formål at give medlemmerne mulighed for at dykke dybere ned i kunstens verden sammen med ligesindede. Målet er at nuancere disse oplevelser mest muligt, således at de repræsenterer et bredt udsnit af det, man kan definere som kunst.

Bestyrelsen står for at arrangere udstillingerne gennem året, og indkøber værker løbende. Disse værker udloddes til medlemmerne af kunstforeningen ved den årlige generalforsamling, hvor der også foretages valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer samt godkendes regnskab.

Egedal Kommune har opført et rådhus, som skal forene de tre eksisterende rådhuse (Smørum, Stenløse og Ølstykke). I den forbindelse har Kunstforeningen fået til opgave årligt frem til byggeriets fuldendelse at indkøbe et nyt større værk til at pryde det nye rådhus. I år 2013 indkøbte vi den talentfulde Birte Claire Højbergs unikke maleri. Valget faldt på dette maleri, fordi det repræsenterer flere generationer, familie, livlighed og progressionen i livets faser.

 

Ansatte i Egedal Kommune kan optages i Kunstforeningen.
Et medlemskab koster blot 40 kr/md, og trækkes over lønsedlen.
Du skal bare udfylde indmeldelsesblanketten og sende den til kasseren.